Hoe

Verloop van de therapie
Je maakt telefonisch of via e-mail een eerste afspraak: ik zal je vragen om kort toe te lichten waarom je (of jullie) in therapie wil(len) komen.

In uitzonderlijke gevallen kan het eerste gesprek (en enkel het eerste gesprek) plaats vinden onder de vorm van een huisbezoek.

Tijdens een eerste gesprek brengen we je/jullie probleem  ( / problemen) of vraag  ( / vragen) in kaart en bepalen we zo mogelijk de route naar het doel dat jou/jullie voor ogen staat – wat wil(len) jij (/jullie) bereiken? Waar wil(len) jij (jullie) uitkomen?
Uiteraard kan de route ook in latere sessies gaandeweg vorm gegeven worden.

We kunnen gebruik maken van verschillende technieken (bv. stoelenwerk, werken met subpersoonlijkheden, focussing,…), al zijn dat maar hulpmiddelen in de therapie.
Menselijkheid, contact (ook met jezelf), en de wijsheid van het hart staan centraal.

In onderling overleg kan een huiswerkopdracht meegegeven worden.

Feedback en verslaggeving aan doorverwijzers zijn mogelijk na goede afspraken hierover met jou / jullie als cliënt(en).

In de praktijk respecteren we de privacywetgeving en de nieuwe regels van de GPDR (General Data Protection Regulation). Meer info hierover verkrijg je bij de therapeut