Waar

Praktijkruimte: Boterlaarbaan 227, 2100 Deurne

Bereikbaarheid via openbaar vervoer:
Halte Deurne Esdoorndreef voor bus 242, bus 420, bus 421, bus 422, bus 423, bus 429
Halte Deurne Stevenslei voor tram 24, halte Deurne Florent Pauwels voor tram 8

Ook makkelijk bereikbaar via andere vervoersmiddelen.